Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Coaching- digitalt eller i möten

 Coaching och ledarskapsutveckling handlar om din framtid, vad du vill utveckla, förändra eller uppnå.

 Det ger dig en drivkraft att fokusera på framtiden och den kraften gör det lättare att ta de steg som krävs men din historia behövs också då det handlar om att lära känna dig själv. 

Att förstå vad som är dina styrkor, vad som hindrar dig eller gör dig glad i din vardag, på ditt arbete eller i din karriär är en del i att lära känna sig själv. 

För att förstå behöver du ta reda på vad och hur du tänker och hur du gör och hur din hjärna och kropp fungerar i de situationer du vill förändra, utveckla eller uppnå. 

 • Stärk dina mentala muskler och lär dig hur du kan förändra ditt sätt att leda och vara på arbetsplatsen eller på din fritid. 
 • Få verktyg och tekniker för mental träning som skapar det resultat du vill uppnå. 
 • Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
 • Utveckla en hel grupp samtidigt med teamcoaching.

Coaching

 • Individuellt eller gruppcoaching.
 • Skräddarsytt efter dina behov.
 • Coachingprogram för företag.
 • Coaching i möten eller video/telefon. 
 • Engångssamtal eller samtal i serie.

Ledarskapsprogram

 • Ledarskapets Dimensioner 2.0.
 • Snabb och effektiv utveckling.
 • Strukturerat Ledarskapsprogram.
 • Personlig ledarskapscoach ingår.
 • 8 moduler 6-12 månader.

Nulägesanalys

 • Beskrivning av medarbetarnas uppfattning om nuläget.
 • Snabb och enkel att använda.
 • Stora eller små grupper.
 • Kort digital intervju.
 • Återkoppling i grupp internt eller med facilitator.


PRO-ACT

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet. Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group!

Digitala möten- Boka coachingsamtal 

Vill du boka ett digitalt coachingsamtal. Första samtalet är kostnadsfritt. Vill du bara prova så är du också välkommen.

Samtalet varar i 60 minuter. 

Efter din bokning får du ett mejl med bekräftelse att du bokat ett samtal. I mejlet finns länk till videoplattformen. Använd den länken när mötet ska starta.

Kom ihåg att boka av eller boka om när du får förhinder.


Blogg inlägg om tankar och uppfångat
Förändringar

Tänker du göra någon ändring till nästa år? Jag själv tänker alltid på att jag vill göra ändringar med tanken att det kan bli bättre och vid årets slut är det speciellt lockande.

Nu gillar jag förändringar men om jag tänker efter så är det inte alltid så, eller i alla situationer, i arbetet OK, men privat? Vi människor strävar efter att vara trygga. Varje förändring kan kännas som ett hot mot att bryta en skön trygghet, i alla fall till en början eller speciellt om det är någon annan som kommer med förändringen. 

Det har länge varit känt att en förändring görs bäst tillsammans med en vision, förenklat: varför ska detta göras och hur kommer det bli, ”Vision of change”. I en artikel jag läst menar man att många förändringar i företag misslyckas trots att man även arbetat med visionen. Det som rubbas är tryggheten och avsaknaden av den kan göra oss motsträviga vilket sedan vi uttrycker på olika sätt. Människor vill veta att det finns en fortsättning på det man varit med och byggt upp, för det är det man känner igen och det ger en identitet. Förändringen skapar rädsla och blir ett hot mot ens identitet och en känsla av otrygghet uppstår. 

Artikeln visar på att förändringar som genomförts med ett budskap om kontinuitet som trygghet har blivit lyckade förändringar. ”Vision of change as vision of continuity” (Daan Stam and Daan Knippenberg). 

En förändringsvision som inkluderar ett budskap av kontinuitet får med sig fler följare genom att den formar uppfattningen om att trots förändring så blir kärnan i den organisatoriska identiteten bevarad.  

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 57