Beskrivning nulägesanalys

Målgrupp
Stora eller små grupper

Inspiration
Vill du enkelt ta reda på vad din grupp, organisation eller ditt företags uppfattning är inom något visst område.
 
Columbis verktyg och process ger dig en sann, subjektiv och snabb nulägesbeskrivning inifrån gruppen. När gruppen gemensamt analyserar nuläget skapas engagemang, energi och god grund för utveckling. 

Resultat:
Deltagarna deltar i en digital intervju som sammanställs anonymt i en rapport. Resultatet visas både i en statistisk rapport och i ett underlag för en workshop som leder till konkreta handlingsplaner. Gruppen får en gemensam överenskommen plan att använda i arbetet framåt.

Columbi:
 • Ger en unik bild av hur läget är idag utan påverkan utifrån.
 • Bygger på deltagarnas egna ord.
 • Är enkel och snabb.
 • Deltagarna svarar anonymt.
 • Skapar engagemang och möjlighet att påverka.
 • Ger en startpunkt för att påvisa effekt över tid.
 • Finns i flera varianter beroende på område.

Olika varianter:

 • WORK      Ger kunskap om den upplevda arbetssituationen 
 • QUALITY Ger mätbara värden av upplevd kvalitet, exempelvis hur kollegor i bolaget upplever IT-avdelningen,                supportfunktionen eller hur kunder ser på service som erbjuds. 
 • CULTURE Vilken är den upplevda värdegrunden? Genomsyrar ledningens visioner om företagskultur alla nivåer
 • LEADER   Hur fungerar samarbetet i ledningsgruppen eller styrelse? Är man beslutsför, väl förberedd?
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 1446